Regulamin sklepu

I Informacje o przedsiębiorcy.
1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.zbrojownia.pl (zwany również: Sklepem), jest własnością Saxo Group sp. z o.o. sp.k., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000721165, z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Pszczyńska 202A, 44-100 Gliwice. NIP:631 21 66 831, Regon: 273775927
Kontakt: sklep@zbrojownia.pl, telefon: 32 445-74-07
2. Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k. umożliwia Klientowi kontakt:
a. pod adresem: Zbrojownia ul. Pszczyńska 202A 44-100 Gliwice;
b. pod numerem telefonu: 32 445-74-07;
c. pod adresem e-mail: sklep@zbrojownia.pl
Dodatkowo Zbrojownia.pl może umożliwić Klientowi komunikację za pośrednictwem aplikacji Whatsapp, Messender lub Facebook, które pozwalają na zachowanie pisemnej korespondencji(w tym daty i godziny takiej korespondencji) pomiędzy Klientem a Zbrojownia.pl na trwałym nośniku.
 
 
II Postanowienia ogólne.
1. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
3. Sklep dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pixeli.
4. Zakazanym jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.
5. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklep zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sklep odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sklep lub przyczyn, za które Sklep ponosi odpowiedzialność.
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
8. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym www.zbrojownia.pl.
9. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe i oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
10. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. IV.4.
11. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktów.
12. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Sklepu, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sklepu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem oraz zgodą Sklepu wyrażoną na piśmie.
 
III Rejestracja konta.
1. Klient ma prawo do założenia konta w Sklepie, celem składania zamówień w ww. Sklepie oraz uzyskania dodatkowych funkcji.
2. Założenie konta jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Utworzenie konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz po otrzymaniu za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenia rejestracji konta.
4. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje m.in. hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie, adres email, Imię i Nazwisko oraz opcjonalnie numer telefonu.
5. Klient loguje się do konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego adresu email oraz hasła.
6. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sklep, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 
IV Realizacja zamówienia.
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty oraz niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.
2. Po wybraniu produktu/produktów do „Koszyka” Klient może złożyć zamówienie poprzez zalogowanie się do swojego konta zgodnie z procedurą opisaną w punkcie III. 5 albo bez logowania wypełniając formularz zamówienia zawierający Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email oraz opcjonalnie adres dostawy o ile jest inny niż adres zamieszkania oraz uwagi do zamówienia. W przypadku składania zamówienia przez osobę nie będącą Konsumentem istnieje możliwość uzupełnienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie „KUPUJĘ I PŁACĘ”
3. Ponadto, Klient udziela zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę
4. Po przyjęciu zamówienia Sklep potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Potwierdzenie zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym poczytuje się jako zawarcie umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
5. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażone w złotych polskich (PLN).
6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
7. Sklep wystawia fakturę vat lub paragon. W tym celu w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia dokumentu sprzedaży.
8. Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku:
a) błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia;
b) jeżeli we wskazanym czasie ( 7 dni roboczych) nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości;
c) W przypadku nieuzyskania przez Klienta kredytu zgodnie z zapisami pkt. V.2. a) i b).
9. Koszty przesyłki podawane są każdorazowo w „Koszyku”, a Klient informowany jest o ostatecznym koszcie zamówienia przed jego ostatecznym złożeniem.
10. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży, zmiany cen produktów i usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Jednakże, wprowadzenie ww. zmian nie narusza praw nabytych. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian, Sklep poinformuje o tym fakcie Klientów.
 
V Płatność i dostawa
1.Zamawiając dostawę do domu, Klient może zapłacić za zamówiony towar w następujący sposób:
  • płacąc przy odbiorze kurierowi (pobranie)
  • przelewem w PLN:  88 1090 1766 0000 0001 3365 8659 ; Saxo Group sp. z o.o. sp. k. ul. Pszczyńska 202A
  • przelew w EURO: IBAN: PL 81 1090 1766 0000 0001 3358 1282  SWIFT: WBKPPLPP ;  Saxo Group sp. z o.o. sp. k. ul. Pszczyńska 202A
  • płatność w systemie PayU (szybki przelew PayU, płatność kartą PayU, e-Raty PayU, Płatności Odroczone PayU Płacę Później) przeprowadzane są za pośrednictwem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań
  • płatność w systemie PayPal (szybki przelew PayPal, płatność kartą PayPal) przeprowadzane są za pośrednictwem PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu
  • odbierając zamówiony towar w sklepie firmowym, Klient może zapłacić gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową.
2. Oprócz form płatności wskazanych w ust. 1, Klient ma możliwość skorzystania z kredytu:
a) zakup na Raty PayU - W trakcie wypełniania formularza zamówienia, jako formę płatności należy wybrać Raty PAYU i zatwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY. Po zatwierdzeniu pojawi się strona informująca o złożeniu zamówienia. Następnie należy kliknąć przycisk "Zapłać". Następuje przekierowanie do serwisu PayU, gdzie Klient wypełnia wstępny wniosek kredytowy. Po potwierdzeniu danych i wpłaceniu 1zł na podany rachunek (kwota zostanie zwrócona) w celu weryfikacji i pozytywnej weryfikacji zamówienie w sklepie przechodzi do realizacji.
Realizację przyznawania rat obsługuje PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań. Podmiotem udzielającym pożyczki, określanej jako Raty PayU jest partner pożyczkowy – Alior Bank S.A. albo mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.
Na raty mogą kupować wszystkie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zdolność kredytową zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi udzielającego kredytu. Łączna wartość produktów w koszyku musi znajdować się w zakresie od 300 do 20 000 zł. Więcej informacji znajduje się na stronie www.payu.pl
3. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i wynosi od 1 dni roboczych do 30 dni roboczych. Czas ten może ulec wydłużeniu dla zamówień towarów z przedsprzedaży.
4. Sklep dostarcza przesyłki do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przez Paczkomaty InPost.
5. Ceny i warunki dostawy towaru znajdują się tutaj.
6. Sklep jest zobowiązany dostarczyć produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sklep skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 
VI Odstąpienie od umowy zawartej na odległość
1. Każdy towar zakupiony w naszym Sklepie podlego prawu odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od daty odbioru bez podania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy listownie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
Specjalnie dla naszych Klientów, mając na celu ich zadowolenie, standardowy 14 dniowy okres na odstąpienie od umowy wydłużamy do 100 dni jako opcję zwrotu bądź wymiany. Zwracany towar winien nie nosić śladów użytkowania oraz powinien posiadać oryginalne opakowanie oraz cały komplet jaki został wysłany do klienta, wraz z dowodem zakupu - paragon i kartą gwarancyjną.
Opcja zwrotu do 100 dni nie dotyczy zakupów przez "KUP na CENEO".
Opcja zwrotu lub wymiany obowiązuje na pierwsze zamówienie i pierwszy doręczony produkt. Późniejsze wymiany czy realizacje zamówień (np. z wykorzystaniem nowego kodu myBenefit po zwrocie pierwotnego zamówienia) są odpłatne wg standardowego cennika dostaw, a doręczenie produktu na zwrot/wymianę leży po stronie klienta.
Powyższe ograniczenia nie ograniczają prawa ustawowego zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust.2 i art. 35.
Uwaga:
   - towar z wykonanym grawerem, wybiciem lub inną dokonaną indywidualną zmianą na produkcie, nie podlega zwrotowi ani wymianie, ze względu na realizację wg specyfikacji Klienta,
  - towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu lub zabezpieczony plombami (przykładowo maseczki ochronne, bielizna), ze względów higienicznych, nie podlega zwrotowi ani wymianie, jeżeli opakowanie zostało rozpieczętowane przez Klienta po dostarczeniu.
2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość dla osób fizycznych nie będących konsumentami oraz osób prawnych:
a) osobie fizycznej nie będącej konsumentem, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, dokonującej zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością, czyli zawierającej umowę o charakterze niezawodowym, przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zastosowanie mają zapisy dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość niniejszego regulaminu, tj. pkt.VI.
b) Osobom prawnym co do zasady nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, chyba że strony postanowiły inaczej.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
6. Przyjmujemy towary zakupione wyłącznie w naszym sklepie.
7. Zakupiony produkt należy zwrócić na adres:
ZBROJOWNIA.PL  GLIWICE
Saxo Group sp. z o.o. sp.k.
ul. Pszczyńska 202A
44-100 GLIWICE
tel. 32 445-74-07
8. Zwracany przez Klienta produkt winien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
9. Zwrot kwoty wynikającej z wartości produktów i kosztów ich wysyłki do Klienta, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Przy czym zostanie zwrócony najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru dostępny w Sklepie. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposoby zwrotu pieniędzy.
10. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość do pobrania tutaj - pobierz plik
 
 
VII. REKLAMACJE – OGÓLNE ZASADY
1. Poniższe przepisy prawa regulują podstawę i zakres odpowiedzialności za sprzedany produkt przez Zbrojownia.pl wobec Klientów będących Konsumentami oraz Klientów będących przedsiębiorcami na prawach Konsumenta, odpowiednio:
- Reklamacja produktu na podstawie rękojmi - w przypadku produktów zakupionych do dnia 31.12.2022 r. w razie stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej produktu podstawę i zakres odpowiedzialności określają przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2022 roku;
- Reklamacja produktu na podstawie niezgodności z umową - w przypadku produktów kupionych od dnia 01.01.2023 r. w razie stwierdzenia niezgodności produktu z Umową Sprzedaży podstawę i zakres odpowiedzialności określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności art. 43a Ustawy o Prawach Konsumenta i następne.
Względem pozostałych klientów, podstawę i zakres odpowiedzialności Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k., jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną, określają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Produkty prezentowane w Serwisie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W wypadku produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w oświadczeniu gwarancyjnym (np. w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu). Informacje o procedurze reklamacyjnej dostępne są na https://www.zbrojownia.pl/reklamacje-i-zwroty
3. Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k. obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt zgodny z zawartą Umową Sprzedaży, bez wad.
4. Aby złożyć reklamację Klient może przykładowo zgłosić ją pisemnie na adres Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k. ul. Pszczyńska 202A 44-100 Gliwice, z dopiskiem „Reklamacja”. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zwykle należy dostarczyć Produkt razem z żądaniem, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu i ustosunkowania się do żądań Klienta. Szczegóły dotyczące możliwości zgłoszenia reklamacji, sposobów bezpłatnego doręczenia produktu przez Klienta do Sklepu czy dane kontaktowe do serwisów dostępne są na stronie https://www.zbrojownia.pl/reklamacje-i-zwroty 
5.  W opisie reklamacji Klient zalecamy zawrzeć informacje nt.: 
(1) danych i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym także rodzaju i daty wystąpienia wady/niezgodności Produktu z umową; 
(2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży (naprawa albo wymiana) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; 
(3) danych kontaktowych osoby składającej reklamację (dla ułatwienia kontaktu i przyspieszenia procesu reklamacji).
(4) informacji o tym, czy Klient posiada status przedsiębiorcy na prawach Konsumenta. 
Wymogi podane w tym punkcie Regulaminu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.  Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k. ul. Pszczyńska 202A 44-100 Gliwice ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k. ul. Pszczyńska 202A 44-100 Gliwice nie udzielił odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że uznał reklamację.
7. Wzór formularza reklamacyjnego do pobrania tutaj - pobierz plik.
8.  Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego oraz zwrotu istnieje możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego konsumenckiego sądu polubownego lub do mediatora. Kupujący może skorzystać z ogólnoeuropejskiej platformy internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
VII A. REKLAMACJA PRODUKTU NA PODSTAWIE RĘKOJMI - dotyczy reklamacji produktów kupionych przez Konsumenta do dnia 31 grudnia 2022 roku.
1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k. ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za produkt (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego).
2. W razie stwierdzenia wady Produktu Klient, o którym mowa w ust. 1 może:
a) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu Ceny, chyba że Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, Sprzedaży w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
b) żądać usunięcia wady lub wymiany Produktu na wolny od wad. Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k jest zobowiązany usunąć wadę lub wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.
3. Zamiast zaproponowanego przez Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może żądać usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
4. Jeśli do ustosunkowania się przez Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi, w sytuacji wskazanej w ust. 1 powyżej, niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k, zgodnie z art. 561(2) w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k sposobów bezpłatnego dostarczenia mu przez Klienta Produktu  oraz inne informacje dotyczące realizacji prawa do reklamacji wadliwego Produktu dostępne są od adresem URL: https://www.zbrojownia.pl/reklamacje-i-zwroty
5.  Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi wskazanemu w ust. 1 powyżej. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 
VII B. REKLAMACJA PRODUKTU NA PODSTAWIE NIEZGODNOŚCI Z UMOWĄ - dotyczą reklamacji Produktów kupionych przez Konsumenta od dnia 1 stycznia 2023 roku.
1. Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k  ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z zawartą Umową Sprzedaży i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta dotyczących niezgodności towaru z umową (art. 43a i następne Ustawy o Prawach Konsumenta).
2. Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w razie niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży,  może żądać naprawy Produktu lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k, Sklep może:
a) wymienić Produkty, gdy Klient żądał naprawy, lub
b) naprawić Produkt, gdy Klient żądał wymiany.
Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k, Sklep może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, a Klient może zgłosić żądanie wskazane w ust. 4 poniżej. Dla oceny ‘nadmierności kosztów’ bierze się pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.
3. W przypadkach wskazanych w ust. 2 podpunktach a oraz b powyżej Klient udostępnia Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sklep Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k naprawia lub wymienia Produkt w rozsądnym czasie od chwili, kiedy Klient poinformował Sklep o niezgodności Produktu i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep ponosi koszt naprawy lub wymiany Produktu. Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k zapewnia odbiór Produktu na własny koszt, w Sklepach Stacjonarnych lub umożliwia w inny sposób odbiór Produktu od Klienta na koszt Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k. Informacje i szczegóły dotyczące realizacja prawa do reklamacji Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży dostępne są w serwisie w zakładce Reklamacje i punkty serwisowe, pod adresem: https://www.zbrojownia.pl/reklamacje-i-zwroty
4. Klient, o którym mowa w ust. 1 w razie stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, może żądać obniżenia cena albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Sklep odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 2 powyżej;
b) Sklep nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust.3 powyżej;
c) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sklep próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
d) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 2 powyżej;
e) z oświadczenia Sklep lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
5. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny Produktu, w jakiej wartość Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży zostaje do wartości Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży. Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k zwraca Klientowi kwotę należną w ramach obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
6. Jeśli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotna Klient, o którym mowa w ust. 1 nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży i żądać zwrotu ceny za Produkt. Przyjmuje się, że niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest istotna. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k Produkt na jego koszt. Sklep zwraca Klientowi cenę Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Produktu lub dowodu odesłania Produktu. W przypadku gdy niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży dotyczy tylko niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży tylko w odniesieniu do tych Produktów. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży wszystkich Produktów jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać od Klienta żeby zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.
7. Zwrot ceny przez Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k odbywa się takim samym sposobem zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie powoduje dla niego żadnych kosztów.
8. Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, która istniała w chwili dostarczenia Produktu i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, chyba że termin przydatności do użycia jest dłuższy.
9. Zbrojownia.pl Saxo Group sp. z o.o. sp.k nie odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jeśli Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dostał najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży wyraźną informację o tym, że nabywany Produkt jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem, zabrudzeniem, etc.)  zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 
 
VIII Rozwiązanie umowy (nie dot. Zamówień/umów sprzedaży)
1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy i postanowień ponizej.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez złoszenie Sklepowi żadania usunięcia konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sklepu z oświadczeniem woli Klienta.
3. Sklep wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas rejestracji konta w Sklepie.
 
IX Newsletter
1. Usługa polega na bezpłatnym przesyłaniu drogą elektroniczną wszystkim Klientom Sklepu, którzy sobie tego życzą, Newslettera z informacjami o aktualnych ofertach, promocjach, wyprzedażach Sklepu.
2. Usługa dostępna jest dla wszystkich Klientów Sklepu bez warunku rejestracji Konta.
3. Aby otrzymywać Newsletter należy w formularzu, znajdującym się na stronie Sklepu podać poprawny i działający adres e-mail oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
4. Klienci zarejestrowani mają dodatkową możliwość zdecydowania o otrzymywaniu newslettera w momencie dokonywania rejestracji.
5. Adres e-mail podawany w celu subskrypcji Newslettera jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do tego celu.
6. Rezygnacji z Newslettera można dokonać poprze kliknięcie w odpowiedni link podany w stopce każdego e-maila zawierającego Newsletter lub pisząc na adres email Sklepu z prośbą o wykreślenie adresu email z bazy Newsletter Sklepu.
 
X Zmiana Regulaminu
1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany widoczne będą na stronie internetowej Sklepu przez 14 dni, a każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, o zmianach, które nastąpiły w Regulaminie.
3. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego jednocześnie konsumentem i korzystającym ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
 
XI Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.
2. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sklepem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
4. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
5. Sklep dąży by spory rozwiązywane w Konsumentem były w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
6. W przypadku sporów między Sklepem, a osobą fizyczną nie będącą konsumentem lub osobą prawną, sądem właściwym miejscowo jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.